Företagsrekonstruktion

Vi identifierar behovet av rekonstruktion innan Du gör det själv och vi hjälper dig få fart på verksamheten igen

Ägardirektiv

Vad vill ägarna? Vi utformar ägardirektiv oavsett storlek på ägarkretsen.

Tvister

Vi arbetar för att vinna tvister och ge Dig bästa möjliga resultat

Styrelseuppdrag

Unik kombination av kunskap skapar värde i Din styrelse

Företagaransvaret

Företagaransvar, Styrelseansvar, Straffansvar inom miljö, arbetsmiljö, bokföringsbrott, insiderbrott m.m.

När alla pekar på Dig, står vi vid Din sida och tillvaratar Dina intressen

Bolagsstyrning

Vision, mål, strategi till effektiv bolagsstyrning.

Styrelsen behöver sin cockpit för effektiv styrning med framåtblickande och bakåtblickande information

Vad våra kunder uppskattar